Allplan Engineering Building

Allplan Engineering Building (wcześniej Allplan Inżynieria) jest zaawansowanym rozwiązaniem BIM dla inżynierów budownictwa, projektujących obiekty kubaturowe. Dzięki niemu inżynierowie mogą szybko tworzyć modele, efektywnie i sprawnie modelować zbrojenie betonu, a także generować wysokiej jakości rysunki, plany, przekroje, widoki i wizualizacje.

Allplan Engineering Civil

Allplan Engineering Civil (wcześniej Allplan Inżynieria) jest wysokiej klasy programem, przeznaczonym do projektowania mostów, tuneli oraz specjalistycznych konstrukcji budowlanych. Dzięki niemu  projektowanie obiektów ze zbrojeniem i tworzenie dokumentacji staje się niezwykle łatwe, szybkie i efektywne – bez względu na poziom złożoności geometrii konstrukcji.

Allplan Engineering Building dedykowany jest inżynierom budownictwa, architektom i wykonawcom, którzy chcą osiągnąć najlepsze efekty podczas projektowania. Oprogramowanie o wysokiej wydajności umożliwia tworzenie modeli, szczegółowe zbrojenie betonu oraz generowanie profesjonalnej dokumentacji w pełni zautomatyzowany sposób. Jest to wysoce zaawansowane narzędzie, umożliwiające wykonanie projektów o najwyższym poziomie złożoności geometrycznej. W pełni zintegrowane środowisko programu zapewnia wygodną współpracę oraz swobodny przepływ informacji między specjalistami z różnych dziedzin.

Allplan Engineering Civil to wydajne narzędzie, przeznaczone dla inżynierów budownictwa oraz konstruktorów. Wysoka automatyzacja programu umożliwia projektowanie zbrojenia dla najbardziej wymagających modeli, zawierających zarówno elementy żelbetowe jak i sprężone. Zbrojenie konstrukcji o nietypowych kształtach i zmiennych przekrojach odbywa się poprzez kilka kliknięć. Dzięki zaawansowanym funkcjom można stworzyć kompletny model konstrukcyjny. Wszystkie rysunki (wraz z automatycznie aktualizowanymi danymi) generowane są bezpośrednio z modelu w czasie rzeczywistym. Program znacznie skraca czas projektowania.

MOŻLIWOŚCI ALLPLAN ENGINEERING

WSPARCIE KLIENTA

Zapewniamy stałe wsparcie techniczne dla  Klientów przy każdym napotkanym problemie

Skorzystaj z materiałów szkoleniowych dotyczących obsługi programów

Szybki start dla osób, które nie znają oprogramowania oraz możliwość doskonalenia dla zaawansowanych użytkowników