Tworzenie modeli za pomocą Allplan Engineering

Struktura projektu

Warstwy

Struktura projektu w Allplan opiera się na poziomach, elementy każdego poziomu (kondygnacji) przypisane są do osobnych plików – warstw. Przy dokonaniu zmian w strukturze projektu, elementy warstw mogą być automatycznie dostosowywane w zależności od wstępnie zdefiniowanych parametrów wysokości. Zawartość warstw może być dowolnie kopiowana w sposób graficzny lub za pomocą plików w folderze projektu (bez użycia programu). Allplan posiada zoptymalizowaną strukturę projektu, dzięki czemu wymiana projektami jest bardzo szybka. Możliwość kopiowania niezbędnych plików oraz meta danych na korporatywne serwery zapewnia wysoki poziom odporności na utratę danych z powodu awarii sprzętu użytkownika.

Kalki

Kalki są dodatkowym elementem struktury projektu, są one rodzajem grupowania elementów tego samego typu. Elementy warstw można dostosować według potrzeb użytkownika i przypisać dowolnym kalkom.

Poziomy

Od wersji Allplan 2019 poziomy mogą być zdefiniowane jako nietypowe kształty. Komponenty budynku takie jak np. ściany lub słupy mogą być automatycznie dostosowane w zależności od zmian w poziomach.

Open BIM

PLATFORMA bim+

Allplan jest w wysokim stopniu zintegrowany z innymi systemami poprzez wiele interfejsów. Program oferuje wyjątkowe możliwości koordynacji modelowania w połączeniu z platformami i serwisami opartymi na chmurze i na uniwersalnej zasadzie kooperacji Open BIM.

Jedną z platform oferowanych przez Allplan jest bim+. Jest to platforma OpenBIM, narzędzie do zarządzania i współpracy w projektach BIM. Dzięki niemu wszyscy uczestnicy projektu mają szybki dostęp do zebranych informacji o budynku. Dużą zaletą platformy jest jej uniwersalność: wymiana informacji może odbywać się poprzez formaty *.ifc, *.bcf, *.skp lub interfejs *.api. Korzystanie z bim+ jest darmowe przy plikach projektu nie przekraczających 2GB. Istnieje możliwość korzystania z dodatkowych, płatnych wtyczek rozszerzających funkcjonalności platformy.

Modelowanie 3D

Silnik graficzny Parasolid® firmy Siemens PLM Software pozwala na tworzenie elementów o nietypowych kształtach. Jest to narzędzie wysoce precyzyjne i wydajne. Obiekty 3D mogą być łatwo i dowolnie modyfikowane bez uprzedniej poligonizacji, a także mogą być przekształcane na zdefiniowane przez użytkownika elementy architektoniczne o dowolnych kształtach. Każda zmiana zostaje przeprowadzona we wszystkich rysunkach projektu i zestawieniach automatycznie, co pozwala na unikanie błędów projektowych, a ponadto pozwala zaoszczędzić czas.